Haalbaarheidsonderzoek

Door Valinco Management Services worden regelmatig haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe bedrijven of producten/diensten uitgevoerd. Naast initiatieven in de ICT-sector gaat het hier om tal van andere branches zoals Handel en Zakelijke Dienstverlening.