Valinco Management Services

In 1998 richtte Hans Eilering Valinco Management Services op. Diverse participaties in bedrijven en meerdere interim-opdrachten werden door hem uitgevoerd. Ondertussen groeide het netwerk van bedrijven en personen door en is er een brede basis ontstaan van waaruit vele vragen uit de markt kunnen worden ingevuld.

U kunt bij Valinco Management Services terecht voor:

  • Interimmanagement
  • Projectmanagement
  • Bedrijfsanalyse en -advies
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Marktonderzoeken
  • HR-advies
  • Coaching

  • Vanuit Valinco Management Services kan op vele van deze vragen een antwoord geboden worden. Binnen Valinco is namelijk een brede expertise aanwezig opgebouwd uit kennis en ervaring op tal van markten en bedrijfsfuncties.