Marktonderzoek

Een gedegen marktonderzoek vormt één van de pijlers in een haalbaarheidsonderzoek. Echter, marktonderzoek kan door Valinco Management Services ook separaat uitgevoerd worden.

Het is tegenwoordig makkelijk om snel veel informatie op internet te verzamelen. Wat moeilijk blijft is de validatie en interpretatie van de informatie. U kunt dit met een gerust hart overlaten aan ons.