Interimmanagement

Als bedrijf of instelling heeft u waarschijnlijk regelmatig uitdagingen te gaan. Veel van die zaken zijn terug te voeren op de afwezigheid en/of kwaliteit van het management.

Een situatie die de komende tijd vaak zal optreden is het vertrek van oudere managers (de zogenaamde babyboomers). Vaak zult u hierbij denken: "Hoe nu verder?" Snel een vervanger zoeken en weer doorgaan op de oude weg? Of is het wellicht verstandiger over te gaan tot het aantrekken van een interimmanager die een analyse maakt van de situatie, verbeteringsvoorstellen doet en eventueel ook invoert en tegelijkertijd, samen met u, opzoek gaat na een definitieve nieuwe invulling van de functie.

Mogelijke vormen van interimmanagement:

  • Vervanging bij langdurige afwezigheid;
  • Tijdelijke Invulling na vertrek van een manager;
  • Invulling na vertrek + optimaliseren van de bedrijfsvoering;
  • Invulling na vertrek + zoeken naar definitieve invulling;
  • Afbouwen of opbouwen van een business;
  • Doorvoeren van een verandering.

  • Voor alle hierboven vormen geldt dat er zeer goed gecommuniceerd moet worden met de opdrachtgever over de te bereiken resultaten en hoe de weg naar het resultaat er uit ziet.