Werkwijze

Elke mogelijke opdracht start met een intensief kennismakingsgesprek. Het eerste gesprek vindt altijd plaats met Hans Eilering, eigenaar/directeur. Het is belangrijk dat de potentiële opdrachtgever een goed beeld krijgt van Valinco Management Services, maar zeker moet het ook omgekeerd zo zijn. Alleen op deze wijze kan een uiteindelijk goed resultaat worden neergezet.

Mocht de vraag niet uit de eigen resources op passende wijze kunnen worden ingevuld, dan beschikt Valinco over een breed netwerk van kwalitatief zeer goede bedrijven en personen om toch te komen tot een perfecte match tussen vraag en aanbod.

Valinco Management Services staat voor de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht. Dit betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan het vinden van de juiste persoon in de breedste zin van het woord. Lukt dit onverhoopt niet, dan zal de opdracht niet worden aanvaard.